- Виробнича практикаВИРОБНИЧА ПРАКТИКА — одна із форм навчання, невід’ємна складова процесу підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускників  і проводиться на оснащених відповідним чином сучасних підприємствах, в організаціях різних галузей господарства. Від якості виконання завдань у період практики залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

       Метою виробничої практики  є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці. Залежно від конкретної спеціальності практика може бути навчальною, виробничою, загальноінженерною, технологічною, переддипломною та ін. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.
        Основним навчально-методичним документом практичної підготовки є наскрізна програма практики учнів, яка розробляється згідно з навчальним планом, затверджується керівником  навчального закладу, регламентує мету, зміст і послідовність проведення практики, підбиття підсумків, містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки на базі практики (рівень знань, уміння і навички). На основі наскрізної програми щорічно розробляються або перезатверджуються робочі програми відповідних видів практики.
         Під час виробничої практики учні детально знайомляться з виробництвом, вивчають технологію, економіку, організацію та управління виробництвом; обладнання, що при цьому використовується, заходи щодо підвищення якості продукції, виконують обов’язки спеціаліста на робочому місці при безпосередньому керівництві з боку фахівців баз практики.

Перелік підприємств для проходження виробничої практики

 учнів Олешківського професійного ліцею

ДП «Цюрупинське ЛМГ»

ЗАТ Агрофірма «Цюрупинське»

ВАТ Агропроменерго

Філія Цюрупинська ДЕД. ДП Херсонський автодор

Філія Цюрупинський Райавтодор

Приватне підприємство «Алмаз»

ВАТ Цюрупинськ-автотранс

ТОВ СП «Ямак»

МПП Авто

ЗАТ Електро

СІПІ Електро

ВОПО «Біла акація»

ВАТ «Південь Інвест Буд»

БМУ «Промжитлобуд-5»

АП Цюрупинськ-Авто

Швейна фабрика «Юність»

ДСПЛ «Херсонлісозахист»

Виробниче підприємство «Южанин»

ФГ «Апіс»

Промбізнес

Авто-Хаус. ПП «Єгипті»

ВАТ Цюрупинський маслозавод

Приватне підприємство «Бонус»

ВАТ Іскра

ЗАТ АПФ «Дніпровська перлина»

ОСВ «Технологія»

Цюрупинський РЕЗ і ЕМ

МКП «Цюрупинськ-комунгосп»

ООО «СІПІ» Хлібозавод


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу